12/08/2016

Lông mày có xoáy ở đuôi có ý nghĩa gì?

Lông mày có xoáy ở đuôi có nghĩa là gì, tốt hay xấu về mặt tướng số?


Xét về tướng lông mày thì lông mày có xoáy ở đuôi lông mày thì anh em bất hòa. Việc có xoáy ở đuôi lông mày là tướng xấu nhé các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét