12/08/2016

Lông mày có 1 sợi dài ý nghĩa là gì?

Hàng lông mày bình thường bỗng lại có một sợi dài ra bất thường - điều đó có nghĩa là gì, tốt hay xấu?

Theo cách sách tướng khi nói về tướng lông mày thì có nói, lông mày bình thường nhưng có 1 sợi dài hơn bình thường và mọc thằng thì có nghĩa là chủ nhân có 1 hoặc 2 anh chị em, có 2 sợi lông mày dài thì là có 3 hoặc 4 anh chị em, có 3 sợi thì là có 4 hoặc 5 anh chị em.

Như vậy là, lông mày có một sợi dài không phải là điều xấu cũng chẳng phải là điềm tốt, nó chỉ có ý nghĩa về số lượng anh em của chủ nhân thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét